Binnen NLP praten we over dat als je een doel wilt behalen dat je die altijd positief moet benaderen en vooral formuleren.
Dat doen we volgens de PIET strategie.
PIET staat voor.

Positief geformuleerd
Initiatief ligt altijd bij je zelf
Ecologische het moet goed zijn voor jou maar ook voor de ander
Toetsbaar. Je moet dus aan het einde, via jouw zintuigen, kunnen toetsen of je doel behaald is. 

Bv. je hebt in het verleden wel eens een aanvaring gehad met een collega en telkens lopen jullie gesprekken uit in gezeur.
Je doel kan in deze zijn betere gesprekken voeren met je collega.

Die kan je formuleren als volgt. Mijn collega moet zijn communicatie aanpassen zodat we beter kunnen praten.

Kijkend naar dit voorbeeld ligt het initiatief niet bij jezelf maar juist bij de collega.

Wil ik het volgens de PIET strategie formuleren zal het als volgt klinken.
Ik wil mijn communicatieve vaardigheden zo gebruiken dat de communicatie tussen mij en mijn collega beter zal gaan.

Het is positief geformuleerd . Het initiatief ligt bij mij, het is ecologisch omdat het goed is voor mij maar ook voor de ander en het is toetsbaar doordat je na afloop kan merken dat het gesprek beter was.

Ander voorbeeld. Je wilt meer liefde van je partner krijgen.
Dus niet. Ik wil dat mijn partner meer liefde aan mij geeft.

Wel. Ik ga mij zo liefdevol gedragen dat ik mijn partner overstelpt met liefde.

Positief geformuleerd , initiatief ligt bij jezelf ecologisch voor beide en toetsbaar door gedrag van je partner.

Nu lees je de hele tijd dat het initiatief bij jezelf moet liggen ipv bij de ander. Daarmee sla je de spijker op zijn spreekwoordelijke kop. Op het moment dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je gedrag en daarmee ook he communicatie dan ligt gelijk het initiatief bij jou en dus niet meer bij de ander.

Dat is de PIET strategie om je doel te bereiken.